11 april 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Dessvärre är inte skolbränder någon enstaka företeelse. Skolverket konstaterade nyligen att det anläggs bränder varje dag i skolor runt om i landet.

En förmodad anlagd brand i Malmö, den muslimska friskolan Al-Salamah, väckte stor uppmärksamhet i media i helgen. 300 elever har drabbats denna gång. Det är helt förkastligt att sätta eld på skolor och man kan fråga sig vad syftet är för de som gör det. Varför vill man bränna ner en skola?

Dessvärre är inte skolbränder någon enstaka företeelse. Skolverket konstaterade nyligen att det anläggs bränder varje dag i skolor runt om i landet. De flesta startar under skoltid och därmed är det också enklare att upptäcka och släcka. När det, som med Al-Salamah skolan sker på helger/kvällar så tar det längre tid innan det upptäcks och skadan blir då betydligt större.

Det är sorgligt att det uppenbarligen finns många som har en så stor antipati mot skolor att de vill bränna ner dem. Ofta handlar det om nuvarande eller tidigare elever, enligt Skolverket. En skolbyggnad borde vara något som symboliserar en viktig del av samhället, inte något som väcker lust att bränna ner.

Skolbränder kostar enorma belopp, därtill kommer den skada som  de förorsakar elever och skolpersonal. Även om de inte drabbas fysiskt så leder det till en ökad osäkerhet och alla bli mer eller mindre påverkade av att den egna arbetsplatsen blivit utsatt för ett brott.

Skolbränder är förkastligt. Många verkar ha dragit en slutsats av det faktum att det är en muslimsk skola som drabbats denna gång. Svaret på varför kan bara fås om förövarna hittas. Jag hoppas verkligen att det sker och att de får sitt straff.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de