08 december 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Ansvariga politiker har inte tagit reda på orsakerna och inte heller analyserat om skolorna har tillräckliga förutsättningar att kunna ge eleverna en god och likvärdig utbildning.

Igår skrev jag om hur Expressens ledare lyfte fram Skolinspektionens granskning av några friskolor. Idag kom Skolinspektionen med ett beslut som rör Nynäshamns kommun. Skolinspektionen pekar på allvarliga brister i kommunens skolor, det gäller såväl grund-, gymnasieskola som grundsärskola och gymnasiesärskola. Inspektionen kommer att utfärda ett vite om 600.000 kronor om inte kommunen åtgärdar bristerna.

Skolinspektionen skriver bl a följande i sitt pressmeddelande:

”Ansvariga politiker har inte tagit reda på orsakerna och inte heller analyserat om skolorna har tillräckliga förutsättningar att kunna ge eleverna en god och likvärdig utbildning.

Tillsynen visar att kommunens kvalitetsarbete är ofullständigt på både central nivå och skolnivå, och varken grundsärskolan eller gymnasiesärskolan omfattas. Dessutom fördelar kommunen resurserna till skolorna utan att ta tillräcklig hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.”

Nu ser jag fram emot en ledare i Expressen som tar upp detta exempel.

/

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning