27 oktober 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Ska friskolor få rätt att hjälpa i ett mycket ansträngt läge genom att anta nyanlända trots att det är kö till skolan sedan tidigare? Eller menar man att det är kommunen som ska få större befogenhet att placera ut elever på friskolorna, utan hänsyn till rätten att välja?

Det är bra och viktigt att de flesta partierna samlats kring frågorna om hur den kraftiga ökningen av antalet nyanlända ska hanteras. Från friskolornas sida är vi dock lite konfunderade över en del i överenskommelsen. Det verkar som om friskolorna har blivit en bricka i spelet och nu är det svårt att få besked om hur överenskommelsen ska tolkas. Som alltid vid lägen som dessa riskerar förhandlingarna att bli en kohandel där partierna passade på att slänga upp sina hjärtefrågor på bordet; bostadsbyggande, tvingande mottagande för kommunerna, utvidgad rut och rot – och så tut. I var och en av dessa frågor går det att se att överenskommelsen innebar framgång för vissa partier samtidigt som andra fick ge med sig.

Men sedan finns också kuf – köundantag i friskolor. Vem tog den frågan till bordet? Det är inte så lätt att se med tanke på hur punkten är formulerad.

Formuleringen ”Friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever. Kommuner ska till större del kunna placera elever i andra skolor än de närliggande. /…/”  är allt annat än tydlig. 

Ska friskolor få rätt att hjälpa i ett mycket ansträngt läge genom att anta nyanlända trots att det är kö till skolan sedan tidigare? Eller menar man att det är kommunen som ska få större befogenhet att placera ut elever på friskolorna, utan hänsyn till rätten att välja?

Faktum är att vi hittills inte lyckats få något svar på vad det betyder. Är det ett hugskott eller finns det någon substans? Klart är dock att det inte är klart vad som menas. För friskolorna leder detta till fler frågor än svar. Som om det inte vore nog med den våta filt som redan ligger över branschen genom alla reformförslag.

Vi inser att läget är svårt med det tryck som hela det svenska samhället nu hamnat i. Mycket kommer att behöva omprövas om situationen ska klaras. Inte minst mot bakgrund av att vi redan idag har en stor personalbrist på såväl förskoleområdet som bland andra lärare. Jag är övertygad om att friskolorna vill och kan bidra i detta arbete, men den formulering som finns i överenskommelsen väcker frågan om det ska ske på frivillig basis eller med tvång…..

 

+++++++

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men