Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I Sverige har vi en peng som följer eleven och en lagstiftning som säger att pengen ska vara lika oavsett om eleven kommer från rik eller fattig familj och avgifter är inte tillåtet.

Läser idag i Sydsvenska Dagbladet om att en elev som går på Bladins Internationella skola i Malmö. Det är en friskola, vilket framgår av artikeln. Men det är viktigt att påpeka att skolan ändå inte är att jämställa med en vanlig friskola som omfattas av det svenska skolpengssystemet.

Till skillnad från vanliga friskolor så har Bladins International School ett eget tillstånd som Internationell skola och som sådan har skolan rätt att ta ut elevavgifter för sina internationella elever. De har således fått ett särskilt tillstånd som lämnas av Skolinspektionen, för detta.

Eftersom jag vet hur oseriös den svenska friskoledebatten är så vill jag på detta sätt påminna om följande:

  • Det svenska friskolesystemet innebär att det inte är tillåtet att ta ut elevavgifter.
  • Den intäkt som en friskola får ha är den elevpeng som fastställs av den kommun som varje elev är folkbokförd i. Denna skolpeng ska vara lika oavsett om eleven väljer en kommunal eller fristående skola.

Detta är den stora skillnaden mellan det svenska friskolesystemet och friskolor i andra länder. I andra länder är det tillåtet för friskolan att ta ut terminsavgifter eller andra typer av avgifter. I Sverige har vi en peng som följer eleven och en lagstiftning som säger att pengen ska vara lika oavsett om eleven kommer från rik eller fattig familj och avgifter är inte tillåtet. Det är ett system som vi kan vara stolta över för det ger individen möjlighet att välja skola, oavsett vilken bakgrund familjen har. Så är det inte i andra länder.

/

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men