Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Trots att skolan har undantag så informerar Skolverket på ett sätt som vilseleder elever och föräldrar, detta trots att skolan vid ett flertal tillfällen påpekat dessa felaktigheter

Frågan om behöriga och legitimerade lärare är het i debatten. Många media tycker om att visa på hur situationen ser ut på olika skolor och utgår då ifrån Skolverkets statistik. De har ansvar för att informera om hur situationen ser ut på olika skolor när det gäller behöriga och legitimerade lärare.

Men den statistiken går inte att lita på när det gäller Internationella Engelska Skolan (IES). Enligt Skolverket har skolan få behöriga lärare. Men det är inte en korrekt bild av verkligheten. IES har ca 600 lärare med utländsk examen anställde. Skolan har ett undantag i skollagen från kravet på legitimerade lärare. Skolinspektionen har gett skolan tillstånd att bedriva undervisningen på engelska. Dessa lärare har examen i de ämnen som de undervisar i och undervisningen sker på engelska. Ca 60% av lärarna är svenska och 40 % är utländska lärare.

Trots att skolan har undantag så informerar Skolverket på ett sätt som vilseleder elever och föräldrar, detta trots att skolan vid ett flertal tillfällen påpekat dessa felaktigheter.

Syftet med informationssystemet är gott – att ge en bild av vilken kvalitet som skolorna kan erbjuda. Men då gäller det ju att ge en korrekt information och Skolverket sätter sin egen trovärdighet på spel när de – väl medvetna om att detta är felaktigt – ger en information om Internationella Engelska Skolan som är helt felaktig och som riskerar att direkt påverka skolans rykte. Det är faktiskt ganska obegripligt att detta får fortgå.

Dessutom så finns det fler skolor är IES som har möjlighet att ha lärare med utländsk examen anställda för att bedriva undervisning på engelska. Även dessa drabbas av Skolverkets missvisande information.

Skolverket har ett viktigt uppdrag. Det är den myndighet som ansvarar för statistiken på skolområdet, mot bakgrund av detta förväntar man sig att statistiken beskriver den verkliga situationen rörande behöriga lärare. Tyvärr är detta inte fallet just nu, du kan inte lita på Skolverkets information om behöriga lärare på skolor

/.

 

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.