Bo Jansson låter ideologiska skygglappar dölja verkliga framgångar. Möjligheten till undervisning på entreprenad behöver utökas i stället för att minska även i grund- och gymnasieskolan för att fler elever ska få tillgång till utbildade lärare, skriver Ulla Hamilton och Li Jansson i en replik på expressen.se.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund, blandar friskt i problembeskrivningen om privata inslag i skolan i Expressen 22/6. Elevperspektivet lyser dock med sin frånvaro.

Risken för allt för höga vinster varvas med risken för allt för låga vinster. Och Jansson vet mycket väl att den ”fria etableringsrätt” som han beskriver inte existerar. Det är en flerårig och allt tuffare process att ansöka om godkännande hos Skolinspektionen och beviskraven på såväl elevunderlag som ekonomisk prognos är höga.

Etableringsfriheten gäller däremot för kommunerna, som utan kvalitetskontroll kan starta nya utbildningar.

När Jansson dessutom vill förbjuda utbildningsföretag från att utföra Komvux och SFI på entreprenad låter han ideologiska skygglappar dölja verkliga framgångar.

När Hermods tog över SFI-verksamheten i en mellansvensk kommun höjdes andelen som slutförde kursen från 61 till 81 procent och antalet deltagare ökade från 500 till 600. Kommunens kostnader sjönk från 11 till 5 miljoner. Jansson kan inte förneka att det är en mer kostnadseffektiv integrationspolitik.

Att förbjuda upphandlade utbildningar skulle även vara ett förbud mot fler karriärvägar.SFI-lärare som tidigare varit utelämnade åt en enda arbetsgivare har nu flera alternativ. Vill Jansson verkligen underlätta för lärares karriärmöjligheter är det fel väg att gå.

I grund- och gymnasieskolan är möjligheten till undervisning på entreprenad i stort sett obefintlig. Det är bara fristående skolor som får ha undervisning på entreprenad och den är begränsad till modersmålsundervisning och till yrkesprogrammens karaktärsämnen. Samtidigt innebär lärarkrisen att elever står utan lärare med rätt kompetens.

Möjligheten till undervisning på entreprenad behöver snarare utökas även i grund- och gymnasieskolan för att fler elever ska få tillgång till utbildade lärare.

Bo Jansson hävdar dessutom att det råder en överetablering på den svenska skolmarknaden. SKL konstaterar, till skillnad från Jansson, att den demografiska utvecklingen gör att antalet barn i förskola, grundskola och även framledes gymnasieskolan ökar. Det innebär stora investeringar framöver, något som kommunerna ser med oro på.

Vi gissar att kommunerna gärna ser att fristående aktörer bidrar till investeringar och den utbyggnad som de ser framför sig.  

Idag går 85 % av alla elever i kommunala skolor. Samtidigt vet vi att valfriheten som de privata alternativen i skolan innebär är uppskattad och leder till förbättringar.

Det är inte där man i första hand ska söka problem.

Det är betydligt viktigare att ta itu med att alla elever inte har höga förväntningar på sig i skolan. Höga förväntningar är grundläggande för bra resultat – och där brister det i dag. Där kan Bo Jansson göra en insats tillsammans med sina medlemmar.

 

Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund

Li Jansson, branschansvarig Utbildningsföretagen

 

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter