Orättvis behandling av lärlings­utbildningar

Resultatet är nu istället en orättvis behandling av friskolor och deras elever i alla de kommuner som fått statsbidraget. En klart fall för Konkurrensverket, om de hade haft uppdraget att främja juste konkurrens på skolområdet.

Fick ett mail från ett medlemsföretag med frågan ” Varför får bara kommuner söka statligt bidrag till lärlingsutbildningar?” I dagarna har landets kommuner, som sökt bidraget, fått besked om att totalt 20.7 Mkr utbetalas. Det står explicit på  Skolverkets hemsida att det är till för att främja utvecklingen av lärlingsutbildningar. Men det gäller uppenbarligen inte för friskolor som har lärlingsutbildningar. Varför får inte de bidra till att främja lärlingsutbildningar? Rimligen borde friskolor ha riktigt goda förutsättningar för att utveckla utbildningsformen, tillsammans med andra delar av näringslivet.

Resultatet är nu istället en orättvis behandling av friskolor och deras elever i alla de kommuner som fått statsbidraget. En klart fall för Konkurrensverket, om de hade haft uppdraget att främja juste konkurrens på skolområdet. Dags för regeringen att tydliggöra att denna särbehandling av kommunal lärlingsutbildning måste upphöra. Upp till bevis samarbetsregeringen!