01 juni 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Resultatet är nu istället en orättvis behandling av friskolor och deras elever i alla de kommuner som fått statsbidraget. En klart fall för Konkurrensverket, om de hade haft uppdraget att främja juste konkurrens på skolområdet.

Fick ett mail från ett medlemsföretag med frågan ” Varför får bara kommuner söka statligt bidrag till lärlingsutbildningar?” I dagarna har landets kommuner, som sökt bidraget, fått besked om att totalt 20.7 Mkr utbetalas. Det står explicit på  Skolverkets hemsida att det är till för att främja utvecklingen av lärlingsutbildningar. Men det gäller uppenbarligen inte för friskolor som har lärlingsutbildningar. Varför får inte de bidra till att främja lärlingsutbildningar? Rimligen borde friskolor ha riktigt goda förutsättningar för att utveckla utbildningsformen, tillsammans med andra delar av näringslivet.

Resultatet är nu istället en orättvis behandling av friskolor och deras elever i alla de kommuner som fått statsbidraget. En klart fall för Konkurrensverket, om de hade haft uppdraget att främja juste konkurrens på skolområdet. Dags för regeringen att tydliggöra att denna särbehandling av kommunal lärlingsutbildning måste upphöra. Upp till bevis samarbetsregeringen!

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,