25 maj 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Tack vare en positiv inställning till fristående aktörer, med medborgarperspektivet i fokus, så har privata företag bidragit till att den kraftiga ökningen av antalet barn inte har lett till enorma köer.

Skoldebatten fokuserar på huvudmannaskapet i stället för på kvalitet och resultat. Om man nu ska fokusera på just huvudmannaskapet så finns det anledning att påminna om en sak. Det faktum att friskolor, oavsett om det är förskolor, grundskolor eller gymnasieskolor, avlastar investeringar från kommuner. Det borde Malmö kommun dra nytta av , nu när de uppenbarligen har en besvärlig ekonomiskt situation. Jag skriver om det i Dagens Samhälle. Stockholm stad skulle aldrig ha klarat den kraftiga efterfrågeökning som skett i och med att invånarantalet ökade med över 100.000 på sju år – om stadens politiker bestämt sig för att tillskottet av nya förskolor och skolor enbart ska vara i kommunal regi.

Tack vare en positiv inställning till fristående aktörer, med medborgarperspektivet i fokus, så har privata företag bidragit till att den kraftiga ökningen av antalet barn inte har lett till enorma köer. Familjer har fått en förskoleplats eller skolplats. Investeringar som gjorts av fristående aktörer har avlastat kommunen från att göra dessa investeringar. Detta är en aspekt som sälla, för att inte säga aldrig, lyfts i debatten om välfärdsföretagen. Ett otroligt viktigt skäl. Den pragmatismen skulle säkert invånarna i Malmö välkomna.

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de