27 april 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I en hårdare global konkurrens måste Sveriges kompetensförsörjning nå global spetsnivå – det bör vara en högprioriterad politisk uppgift att snabbt nå dit.

Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund, forskningsledare och VD Entreprenörskapsforum, skriver en mycket tänkvärd och viktig debattartikel i SvD om att Sverige tappar i konkurrenskraft. Globaliseringen innebär många stora utmaningar, att ha grund- och gymnasieskolor som en hög kvalitet är kanske än viktigare i vår internationella värld. Där vet vi att det brister i Sverige. Det är i skolan som grunden läggs. Därför borde den svenska skoldebatten och skolpolitiken fokusera till 100% på denna utmaning. Tyvärr är så inte fallet, den ena utredningen efter den andra tillsätts för att stoppa eller försvåra för friskolor. Det är en mycket märklig prioritering att fokusera på huvudman, att jaga friskolor, de skolor som dessutom enligt undersökningar levererar bra kvalitet när det gäller kunskapsnivå. Ett litet land som Sverige har inte råd att ödsla krafter på fel saker. Sluta jaga friskolor, fokusera i stället till 100% på att Alla skolor ska bli bra. 82% av alla elever går i kommunala skolor och det är där som de största problemen finns. /

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,