23 mars 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Vid runt en tredjedel av landets skolor går fler än 25 procent av skolans elever ut nian utan fullständiga betyg. Finns det något som är viktigare än att vända denna utveckling?

 

Den svenska skoldebatten har enligt min mening ett märkligt fokus. Det illustreras väl av följande mening från Svenska Dagbladets utmärkta artikelserie om skolor och skolresultat. I den första artikeln i serien, 2 mars 2015, står följande två meningar ”Vid runt en tredjedel av landets skolor går fler än 25 procent av skolans elever ut nian utan fullständiga betyg. Våren 2014 var 13 procent av niondeklassarna inte behöriga att gå vidare till gymnasiet.”

Frågan är om det finns något annat land där skoldebatten – mot bakgrund av ovanstående – inte skulle vara helt fokuserad på just denna enorma utmaning? Men inte i Sverige. Där ser politiken det faktum att det finns fristående skolor som går med vinst som det stora problemet. Fristående skolor, som Skolinspektionen har konstaterat är duktiga på att fokusera på att leva upp till de nationella målen. De konstaterar också att många kommuner har dålig, om ens någon, koll på om  de ekonomiska satsningar som görs för att förbättra skolresultaten faktiskt ger det resultat de vill åstadkomma.

Vid runt en tredjedel av landets skolor går fler än 25 procent av skolans elever ut nian utan fullständiga betyg. Finns det något som är viktigare än att vända denna utveckling?

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var