18 mars 2015

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Stockholm kommun har beslutat att höja lönerna för sina lärare med 2 procent. Det innebär att skolpengen för friskolorna påverkas, på samma sätt som när Stockholms kommun sänker skolpengen med hänvisning till att lokalkostnaderna för staden sjunkit. Detta innebär inte med automatik att friskolornas betalar mindre för de lokaler som de hyr.

Lyssnade på Skolborgarrådet Olle Burell (s) på radion. Han är upprörd över att friskolorna inte gör som staden när det gäller lönerna. Stockholm kommun har beslutat att höja lönerna för sina lärare med 2 procent. Det innebär att skolpengen för friskolorna påverkas, på samma sätt som när Stockholms kommun sänker skolpengen med hänvisning till att lokalkostnaderna för staden sjunkit. Detta innebär inte med automatik att friskolornas betalar mindre för de lokaler som de hyr. Att Stockholm stad tvingas höja skolpengen när de ökar kommunens lärarlöner leder inte till att friskolorna ska göra samma sak. Det är tydligt i lagen att Friskolorna får använda pengen utifrån sin egen bedömning. Om så inte vore fallet skulle ju en kommun kunna detaljstyra friskolorna genom att öronmärka satsningar som därmed blir grund för beräkningen av skolpengen. Det vore ju orimligt.

Nuvarande system är helt rimligt, skolan måste bedömas på resultatet. Det är kunskapsförmedlingen som är det viktiga. Sanningen är ju att vare sig skolborgarrådet eller andra kommunpolitiker, har insikt om hur lönesättningen fungerar på de fristående skolorna. Det är nämligen oberoende verksamheter som har egna åtaganden, egna arbetsmarknadsavtal och har rätt att själva utforma lönevillkoren. Vilket de också gör och måste få göra.

Skolborgarrådet i Stockholm styr över 134 grundskolor i Stockholm. Det finns 126 fristående grundskolor i Stockholm. De senare är just fristående skolor som erbjuder barn i Stockholm utbildning och konkurrerar med kommunens skolor. I många fall på ett framgångsrikt sätt eftersom resultaten i skolan är bra, vilket attraherar elever. De har fokus på kvalitet och resultat, vilket också Skolinspektionen visat nyligen i en rapport. Stockholm stad fick anmärkningar av Skolinspektionen när det gäller förmågan att styra mot de nationella målen. Borde inte fokus för skolborgarrådet ligga på att få ordning på resultaten i de egna skolorna snarare än på att ha synpunkter på friskolornas användning av skolpengen?

/

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var