Tänkte inte på det….. så höjs hindren för de små

09 april 2019

Det är bara att konstatera att fd utbildningsminister Fridolin, som säger sig värna om de små aktörerna, har bedrivit en

Är det danska friskolesystemet verkligen ett föredöme?

20 februari 2017

Förvånande att (s) lyfter fram Danmark som ett gott exempel i friskoledebatten. Danmark har avgifter i friskolorna, friskolor kan välja

Vad är hönan och vad är ägget?

14 december 2016

Sammanställningen visar att Skolinspektionens beslut har lett till att de 10 största huvudmännen erhållit nära hälften av alla godkända ansökningar