Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Förvånande att (s) lyfter fram Danmark som ett gott exempel i friskoledebatten. Danmark har avgifter i friskolorna, friskolor kan välja elever, det krävs inget tillstånd för att starta en friskola och det finns ingen skolplikt.

Allt som oftast lyfts det danska friskolesystemet fram. Det verkar dock som om många inte känner till hur systemet fungerar. Lika lite som man kan presentera det svenska friskolesystemet som enbart att det är tillåtet att driva friskola som AB så kan man beskriva det danska som att friskolor ej får gå med vinst. Här listas några skillnader:

I Sverige krävs det tillstånd för att starta friskola, tröskeln är hög för att Skolinspektionen ska säga ja.

I Danmark krävs inget tillstånd för att starta friskola.

I Sverige kan en friskolehuvudman ha flera skolor.

I Danmark får man bara ha en friskola, men undantag för öarna.

I Sverige är det inte tillåtet för en friskola att ta elevavgifter.

I Danmark kostar det ca 1500-2500 kr/månad att ha barn i friskola. Det finns inget tak på hur hög avgiften får vara.

I Sverige måste en friskola ta emot elever om det finns plats, man kan inte välja.

I Danmark kan friskolor välja elever.

I Sverige har vi skolplikt.

I Danmark har man undervisningsplikt vilket gör att föräldrar bestämmer hur deras barn ska undervisas och de kan även undervisa barnen hemma.

I Sverige bestämmer kommunen skolpengen och pengen följer eleven oavsett vilken skola eleven väljer.

I Danmark beslutar staten om en nationell skolpeng, friskolorna får ca 73 procent av den, resten ska finansieras via avgifter från eleverna.

I Sverige finns det regler om lärarlegitimation och behörighet som omfattar såväl kommunala som fristående huvudmän.

I Danmark bestämmer friskolan själv vilka kvalifikationer som krävs för att jobba som lärare på den skolan. Staten kan inte styra detta.

Detta är några exempel på att det är ganska stora skillnader mellan systemen. Men det svenska systemet är unikt i och med att

– det är inte tillåtet att ta elevavgifter

-det är inte tillåtet att välja elever om det finns plats i skolaN

-det är kommunen som bestämmer skolpengens nivå och pengen följer eleven oavsett om hen väljer en friskola eller en kommunal skola.

-det svenska skolsystemet är ett sammanhållet skolsystem med bl a samma behörighetskrav för lärare

Sammantaget så är det rätt förvånande att såväl Suhonen som Reepalu lyfter fram Danmark som ett gott exempel i friskoledebatten. Danmark har månadsavgifter i friskolorna, de kan välja elever och det är väldigt enkelt att starta en friskola, inget tillstånd behövs.

 

 

 

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.