Hur stora är friskolornas vinster?

18 december 2020

Friskolors ekonomi diskuteras ofta. Men hur ser det ut egentligen med friskolornas vinster? Friskolornas riksförbund har gjort en kartläggning rörelseresultaten

Kostnader – lägre skolpeng och lägre kostnader i fristående skolor

30 september 2020

Fristående grundskolor fick 94 200 kr i ersättning (skolpeng) per elev från kommunerna 2018. Dessa bidrag täcker cirka 90 procent av