Hur stora är friskolornas vinster?

Friskolors ekonomi diskuteras ofta. Men hur ser det ut egentligen med friskolornas vinster? Friskolornas riksförbund har gjort en kartläggning rörelseresultaten i friskolor. Den visar att friskolornas resultat utgör drygt en halv procent av de samlade kostnaderna för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i Sverige. Om kostnaderna jämförs med de totala kostnaderna för den skolutbildning som bedrivs av friskolor, utgör rörelseresultatet ungefär 3,5 procent.

Kostnader för skolväsendet

De totala kostnaderna för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola nästan 170 miljarder kronor under 2018 (se Tabell 1). Störst är kostnaderna för grundskolan, 118 miljarder kronor. Enskilda huvudmän, friskolor, står för 14 procent av kostnaderna för förskoleklass och grundskolan och för 24 procent av kostnaderna för gymnasieskolan. Totalt står de enskilda huvudmännen för 17 procent av kostnaderna.

Kostnader för skolväsendet (tusentals kronor) Kommunal huvudman Enskild huvudman Samtliga huvudmän
Förskoleklass 6 400 402 1 018 993 7 419 395
Grundskola 101 809 584 16 683 386 118 528 306
Gymnasieskolan 31 791 823 10 228 571 42 485 208
Summa 140 001 809 27 930 950 168 432 909

Tabell 1 – Kostnader för skolväsendet 2018[1]

Rörelseresultat i friskolor

Enligt den branschindelning som SCB gör enligt standarden för svensk näringsgrensindelning, SNI, finns 271 företag som driver grundskolor och förskoleklasser och 202 företag som driver gymnasier.[2] Det totala rörelseresultatet för dessa skolor är 954 miljoner kronor, vilket utgör drygt en halv procent av de samlade kostnaderna för förskoleklass, grundskola och gymnasieskola. Andelen är något högre för gymnasieskolan, 0,8 procent, vilket huvudsakligen beror på att andelen enskilda huvudmän är högre inom gymnasieskolan. Om kostnaderna istället jämförs med de totala kostnaderna för den skolutbildning som bedrivs av enskilda huvudmän, utgör rörelseresultatet ungefär 3,5 procent. Uppgifterna redovisas i Tabell 2.

Rörelseresultat (tusental kronor) Andel av friskolors kostnader Andel av totala kostnader Antal skolor
Grundskola och förskoleklass 595 841 3,4% 0,5% 271
Gymnasieskolan 358 939 3,5% 0,8% 202
Totalt 954 780 3,4% 0,6% 473

Tabell 2 – Rörelseresultat (EBIT) i friskoleföretag.

[1] Kostnaderna för sameskolan för skolor med landsting/regioner exkluderas, varför summorna inte stämmer.

[2] SNI-koden avser ett företags huvudsakliga verksamhet. Dessa företag driver i vissa fall även andra verksamheter. Vissa andra företag, med annan huvudsaklig verksamhet, driver grund- och gymnasieskolor.