30 september 2020

Fristående grundskolor fick 94 200 kr i ersättning (skolpeng) per elev från kommunerna 2018. Dessa bidrag täcker cirka 90 procent av de fristående grundskolornas totala kostnader per elev. Att friskolor får lägre ersättning än kommunala skolor beror bl a på en socioekonomisk fördelning av resurserna.

Kommunernas kostnad för fristående grundskolor var drygt 16,7 miljarder kronor 2018, det motsvarar 13,7 procent av den totala kostnaden för grundskola.

Jämfört med kommunala grundskolor hade fristående grundskolor i genomsnitt högre kostnader per elev för lokaler och inventarier, skolmåltider och läromedel, utrustning och bibliotek 2018. För dessa kostnader betala fristående skolor betalar, till skillnad från kommuner, moms. Kostnaderna för elevhälsa, undervisning och övriga kostnader var lägre. Jämfört med kommunala grundskolor var kostnaden per elev 9,2 procent lägre i fristående skolor. I kommunala grundskolor kostade en elev 113 500 kronor och i fristående skolor 104 600.

En elev i kommunal gymnasieskola kostade i genomsnitt 125 600 kronor 2018. Den genomsnittliga kostnaden per elev i fristående skolor var 110 800 kronor. Landstingen, som huvudsakligen erbjuder naturbruksutbildningar, hade 2017 en genomsnittlig kostnad på 215 900 kronor per elev.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Se frukostseminariet ”Varför måste skolor stängas?”

10 juni 2024

När en skola lägger ned aktiveras ofta ett helt samhälle för att kämpa emot. Men kan en skolnedläggning vara nödvändig

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,