Svensk skola i en ny tid – Embla Persson

05 maj 2023

Vilka är svensk skolas stora utmaningar? Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, pratade i samband med Friskolornas riksförbunds årsmöteskonferens Svensk