Elever i Rinkeby minskar boendesegregationens genomslag

23 maj 2018

Rinkebyelever pendlar till bl a Solna/Sundbyberg, Vällingby, Bromma, Innerstaden, Söderort, Järfälla, Spånga, Kista och Järvaområdet. Detta presenteras som ett problem

Skolverkets yttrande över Skolkommissionens förslag långt ifrån en lovsång

09 oktober 2017

Skolverkets yttrande över Skolkommissionens förslag ”Samling för skolan” är en intressant läsning och långt ifrån den lovsång som utbildningsminister Fridolin

Efter ett antal bra förslag kör tyvärr Skolkommissionen i diket och nedprioriterar skolans kunskapsuppdrag

30 augusti 2017

Det är också ytterst oklart vad Skolkommissionen menar med ”en allsidig social sammansättning” av elever. De anser att innebörden ska