Därför är det en seger för oss alla att förslagen röstades ner

Ordningen i Sverige är att regeringen kan lägga fram lagförslag på riksdagens bord. Men innan riksdagen tar ställning till förslagen får flera instanser komma med synpunkter och invändningar. Det minskar risken för att ogenomtänkta och illa förberedda förslag kan lotsas genom och bli gällande lagstiftning.

Det saknades en konsekvensanalys av vad en sänkt skolpeng skulle leda till. Ena stunden gav regeringen intryck av att några skolor inte skulle stänga och i nästa var det i själva verket bra därför att då skulle enbart de riktigt engagerade skolhuvudmännen finnas kvar. Man ville sätta svensk skola på en svältkur utan att kunna presentera hur det skulle gå för lärare och elever.

Landets barnfamiljer och medarbetare i landets skolor är att gratulera till att hafsverk av de här slagen fastnar i riksdagen. Det är ett tecken på att lagstiftningsprocessen fungerar, skriver Ulla Hamilton i Altinget.