Replik: Friskolor kan inte alls välja bort elever

– Kommunerna nekar till att betala tilläggsbelopp på grunden att ”eleven inte har tillräckligt omfattande stödbehov” – nästan alldeles oavsett hur omfattande behovet är. I det läget är friskolan skyldig att ta emot eleven, vilket är alldeles rätt. Även elever i behov av särskilt stöd ska få välja skola. Skollagen ger därtill eleven rätt att få det stöd den behöver för att nå målen för utbildningen.

– Problemet är alltså inte det fria skolvalet eller att några elevgrupper inte får ta del av det. Problemet är tilldelningen av tilläggsbeloppet, som definitivt behöver en översyn i lagstiftningen, skriver Ulla Hamilton i en replik i Dagens Nyheter .