ProCivitas 25 år: Mod, stolthet och höga ambitioner

I år är det 25 år sedan ProCivitas (en del av AcadeMedia) startade sin första gymnasieskola i Helsingborg. Ett kvarts sekel senare har ProCivitas sju skolor, de nyaste ligger i Uppsala, Stockholm och Solna. Skolchef Jimmy Rosengren, som började som rektor på ProCivitas i Malmö, har varit med på stora delar av resan.

 

Grattis! Hur känns det att fira 25-årsjubileum?

– Det jag framför allt känner är glädje och stolthet. Vi är många som har varit med väldigt länge och jag vet att våra skolor har betytt oerhört mycket för många elever. Det driv och engagemang som en gång la grunden för ProCivitas lever i allra högsta grad kvar än idag. Jag hoppas och tror att alla våra fantastiska medarbetare delar mina känslor.

Vad är det som gör ProCivitas unikt?

– När den första skolan startade 1997 sågs vi som en kaxig uppstickare. Vi vågade gå vår egen väg och har alltid varit tydliga med våra höga ambitioner och förväntningar, både på oss själva och på eleverna. Sen skulle jag nog säga att vårt sätt att jobba nära näringslivet är unikt i Sverige och resultatet av det ser vi när vi följer upp var våra elever tar vägen efter gymnasiet.

– Många lyckas väldigt väl inom sina olika områden och jag vill tro att vi har en del i det. Både genom att förse dem med de kunskaper och färdigheter som behövs, men också genom att rusta dem med självförtroende och mod att följa sina drömmar.

Hur samverkar skolorna med näringslivet?

– Vi har alltid haft ett stort engagemang i Ung Företagsamhet och det är många elever som startat sina första företag inom ramen för det. Sen har vi ett mentorsprogram där alla sistaårselever får en personlig mentor från näringslivet, som bollplank, inspiration och stöd.

– Vi har särskilda näringslivskoordinatorer som varje år gör hundratals matchningar mellan elever och mentorer, för att det ska bli ett så bra utbyte som möjligt. De relationer som byggs upp via mentorsprogrammet fortsätter ofta efter gymnasietiden. Utöver det jobbar vi mycket med externa föreläsare på skolorna och många lärare har själva en bakgrund inom näringslivet.

Många av era medarbetare har jobbat länge på ProCivitas. Hur viktigt är det?

– Att det är viktigt med kontinuitet kan nog alla som jobbar i skolan intyga. Vi har valt att satsa mycket på våra medarbetare, de ska trivas och känna att de har goda förutsättningar att göra ett bra jobb. Det har vi lyckats bra med tycker jag och vi har många som varit hos oss i 10–20 år. Det skapar en stabilitet i hela organisationen. Sen har vi naturligtvis också fått in mycket nytt blod genom åren, inte minst eftersom vi vuxit.

ProCivitas lägger mycket krut på att hålla kontakten med tidigare elever. Varför är det viktigt?

– Av flera skäl. Dels vill vi ju se hur det går för dem i livet, dels är de viktiga förebilder för dagens elever. Det händer ofta att alumner kommer tillbaka till sin gamla skola för att gästföreläsa och träffa elever, och våra rektorer har kontakt med många tidigare elever långt efter att de slutat. För oss är det viktigt att vårda relationer, både med befintliga och tidigare elever.

Hur har ProCivitas utvecklats under åren?

– Det har naturligtvis hänt massor på 25 år. Vi har fler skolor idag, ett mer utvecklat systematiskt kvalitetsarbete och en större blandning av olika elever. Men grunden med de höga ambitionerna, vårt fokus på kvalitet och de tydliga förväntningarna finns kvar.

Läs intervjun med Elliot Wigg, elevkårsordförande på ProCivitas i Lund.  Du hittar fler intervjuer i artikelserien om ProCivitas 25- årsjubileum på AcadeMedias webbplats.