Ansvar att markera mot felaktigheter

– Allt för många felaktigheter och missförstånd tillåts prägla skoldebatten. Vissa av de här felaktigheterna har upprepats så många gånger att de inte längre ifrågasätts. Det är självklart ett problem om svenska folket tror att det är svårare att slå upp ett partytält på stranden än det är att öppna en friskola. Det vore märkligt om det inte påverkade inställningen till fristående skolor, skriver Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund i Skolvärlden.