Allt för många felaktigheter i skoldebatten

En fristående skola får inte använda sina medel hur som helst utan måste kunna visa hur olika kostnadsposter budgeteras. Skulle kostnader som exempelvis elevhälsa eller läromedel inte fördela sig som riksgenomsnittet behöver skolan förklara det för Skolinspektionen, skriver Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund i Skolvärlden.