13 april 2022

– Sänkt skolpeng vore början på slutet för många av landets friskolor som redan i dag kämpar med små ekonomiska marginaler. Så frågan om vem som är oärlig i sin argumentation borde snarare ställas till regeringen som säger sig värna både friskolor och valfrihet samtidigt som de driver en politik som skulle leda till färre friskolor och försämrad valfrihet, skriver Ulla Hamilton i Folkbladet Västerbotten

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter