17 januari 2022

Skolan har de senaste 30 åren många gånger använts som ideologiskt slagträ av politiken. Det har skadat den svenska skolan och dess utveckling. Lärarens roll har underminerats och lärarstudenter menar att de inte blir tillräckligt förberedda för läraryrket. Reformerna inom skolan har avlöst varandra, ofta utan forskningsbaserad fakta eller tydlig uppföljning.

Sveriges skolutveckling måste vändas och svensk skola måste återfå självförtroendet. Därför föreslår vi en rad åtgärder för att höja ambitionsnivån och åter göra Sverige till en ledande skolnation. Det skriver Sofia Larsen, Ordförande i Friskolornas riksförbund och Stefan Koskinen, Förbundsdirektör i Almega tjänsteföretagen i Dagens Samhälle. Läs mer om förslagen och hela debattartikeln.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter