14 januari 2022
Veckans PROFIL

Elevernas hälsa och välbefinnande står högt på agendan hos Innovitaskolans 28 för- och grundskolor. Här berättar Jessica Mozakka, utbildningsdirektör, om hur skolorna tillsammans ger eleverna förutsättningar för ett hälsosamt liv.

 

Hur kommer det sig att ni valt denna arbetsmetod för era skolor?

– Skolan ska ge barn förutsättningar för en hälsosam livsstil som kan följa dem genom livet. Med dagliga fysiska aktiviteter stärker vi eleverna, både fysiskt och psykiskt. Detta kommer inte bara hjälpa dem att må bra utan också att prestera bättre i skolan.

Kan du dela med dig av några exempel på hur skolorna får in mer fysiska aktiviteter i en redan späckad skoldag?

Våra skolor har schemalagda fysiska aktiviteter för eleverna under skoldagarna. Det handlar bland annat om planerade rastaktiviteter, om att bygga in rörelse som en del av lektionerna, men också om återhämtning och möjlighet till avkoppling.

– Alla våra skolor har fått testa SCRIIN-aktivitetsmätare som peppar eleverna att försöka nå WHO:s rörelsemål. De rekommenderar 60 aktiva minuter varje dag. Utöver detta så har vi även inlett ett samarbete med Generation Pep för att få ytterligare tips och vägledning från experter på hälsa.

Ser ni fler fördelar med detta arbetssätt?

– Ja, vi ser bland annat att organiserade rastaktiviteter inte bara fungerar för att aktivera eleverna på rasterna, utan också för att öka inkludering och minska risken för utanförskap bland barnen. Organiserade sociala aktiviteter som bygger på rörelse och gemenskap minskar risken för konflikter på rasterna, det blir en del av skolornas förebyggande arbete.

Vilka metoder använder ni för att få alla skolor att hänga med på tåget?

– När Innovitaskolan grundades var många av våra rektorer och lärare med och tog fram vår nya skolprofil. Det finns därför en gedigen förankring ute på skolorna om att balans och välmående är viktigt.

– Detta läsår arbetar alla skolor med ett gemensamt tema som vi döpt till “välmående i en digital tid”. Det har också gett oss ett naturligt fokus genom gemensamma aktiviteter mellan skolorna som följs upp och analyseras. Jag är säker på att vi kommer ta med oss mycket av dessa erfarenheter i vårt fortsatta arbete med hälsa och välbefinnande.

– I vårt arbete lutar vi oss mot både forskning och beprövad erfarenhet. Vi är bra på att dela erfarenheter och goda exempel mellan våra 28 skolor som har cirka 10 000 barn och elever runt om i Sverige. Vi involverar både lärare och fritidspersonal i denna satsning och vi lyfter ständigt upp goda exempel i skolornas gemensamma kanaler. Vi vet, och forskningen vet, att detta fungerar.

Hur kan ni bidra till att sprida goda initiativ och erfarenheter till andra skolor? 

– Jag är övertygad om att samverkan och gemensam skolutveckling är det bästa sättet att komma tillrätta med alla de utmaningar som finns inom svensk skola. Om alla huvudmän, såväl kommunala som fristående, blev bättre på detta så skulle det gynna eleverna.

– Våra satsningar påverkar cirka 10 000 barn i Sverige och kraften när 28 skolor samverkar är otrolig. Vi strävar även efter att dela med oss av våra arbetsmetoder och erfarenheter till andra skolor. AcadeMedia, som vi tillhör, delar med sig av sina kvalitetsprocesser och andra goda erfarenheter, inte bara inom vår koncern utan också till kommunala och andra fristående aktörer. Det är jag stolt över, avslutar Jessica Mozakka

 

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få