Fler friskolor ger en bättre skola för alla

– Den pågående debatten visar att politiker anser att många familjer ”väljer fel”. Det framgår tydligt att viljan att kunna kontrollera och styra uppifrån är stark. Låt debatten handla om det som på riktigt gör skillnad för den enskilde eleven. Fler duktiga lärare. Högre förväntningar på alla elever. Tydligare och snabbare agerande vid stök och skolk, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund i Arbetet.