13 december 2021

– Den pågående debatten visar att politiker anser att många familjer ”väljer fel”. Det framgår tydligt att viljan att kunna kontrollera och styra uppifrån är stark. Låt debatten handla om det som på riktigt gör skillnad för den enskilde eleven. Fler duktiga lärare. Högre förväntningar på alla elever. Tydligare och snabbare agerande vid stök och skolk, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund i Arbetet.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter