03 december 2021
Veckans PROFIL

Skolvalet och friskolor debatteras dagligen i media. För många familjer är möjligheten att få byta skola livsavgörande. Det spelar ingen roll om det är en kommunal eller fristående skola. Det viktigaste är att det fungerar för varje barn. Hur viktigt det är att kunna byta för att skolan ska passa just ditt barn kan Henrik och Magdalena Tillgren vittna om.

 

Hur gick ni till väga när ni valde skola till era barn?
– Vi flyttade till Vellinge kommun 2014, när våra barn skulle fylla 4 och 2 år. Redan då började vi med att höra runt vad det fanns för skolor. Det är ju en grej man gör som småbarnsförälder när man flyttar till en ny kommun. En dotter till våra svärföräldrars vänner hade barn på en skola i Vellinge och rekommenderade den och flera föräldrar på förskolan där barnen gick vittnade också om att den skolan skulle vara bra. Vi visste inte att det var en friskola när vi först fick höra talas om den, men blev väldigt intresserade av den skolan. Vi googlade och det råkade vara en friskola.

Spelar det någon roll om det är en friskola eller en kommunal skola?
– Vi hade ingen avsikt att sätta våra barn i en speciell skola för att det var en friskola, utan det bara blev så eftersom den hade gott rykte. Vi satte vår son i kö ca 1,5- 2 år före starten av förskoleklass och han kom med. Lillasyster kom in p g a syskonförtur.

Ser ni skillnad på skolor och skolor med tanke på vad era barn behöver?
– För vår son har skolan gått jättebra. Han har haft de allra bästa lärare man kan tänka sig, som tagit itu med problem så fort det tillstöter något. De har lyssnat på både oss och honom och han får de utmaningar och den stötta som behövs i sin utveckling och utbildning. Vår dotter satte vi i samma skola, men för henne passade inte just den skolan lika bra. Före pandemin kände man att man alltid var välkommen in i klassrummet och allt var väldigt öppet. Lite svårare efter pandemin, men jag upplever att det har fungerat bra trots det.

Är skolvalet viktigt?
– Vår dotter hade inte varit där hon är idag om vi inte hade kunnat byta skola, det är en sak som är säker. Dessa små skolor behövs! Jag blir ledsen när jag läser hur sittande regering och andra partier ser på friskolor, varför inte intervjua föräldrar som kan ge bra exempel ur verkligheten. Låt absolut skolorna få förtjäna sin skolpeng, men dra inte ner på den för de som gör fantastiska insatser. Detta slår hårt tillbaka på barnen, vår framtid. Och det slår tillbaka på dem som har stora behov av dessa fantastiska småskolor. Det finns så mycket positivt med att låta kommunala skolor få konkurrens av friskolor, så att kvaliteten på skolorna upprätthålls.

Er dotter behöver särskilt stöd. Det finns en uppfattning om att friskolor inte tar emot elever som behöver extra resurser. Vad säger ni om det?
– Håslövs Byaskola är en liten skola, som hämtad ur en dröm för en familj med en dotter, med behov som vår. Här får vår dotter lugn och ro för sitt lärande. Klasserna är små och vi har fullt förtroende för lärarna och deras arbete. Vi känner ingen tvekan att det finns kompetent personal, som klarar av och hinner med vår dotter och ser till hennes behov.

– Hon har pga sjukdom som bebis haft lite svårare för sig med koncentration och att ta till sig instruktioner bland annat. Hon hade svårt att anpassa sig till en klass med många elever och halkade efter i skolgången.

– Hon avslutade åk 1 på den andra skolan, utan kunskaper i att skriva, räkna, läsa. Vi kände det som att hon hade ”suttit av” och ”förvarats” ett år utan några direkta insatser. Detta ser vi som en sak som utan tvekan hade hänt i vilken skola som helst med många elever. Det är svårt för skolor med ett stort antal elever i klasserna att hinna med de barn som kräver lite extra resurser. Det satsas definitivt inte på detta, kunskapen hur de barnen ska hanteras är undermålig och läroplanerna tar inte hänsyn till det. Allt ska gå så snabbt och effektivt som möjligt. Det passar inte alla. Lösningen hittade vi i en annan friskola, strax utanför Vellinge, men inom kommunen.

– Efter 1 år på Byaskolan kan vår dotter läsa, skriva och räkna. Hon är inte riktigt ikapp den tid hon gått miste om tidigare, men hon har goda förutsättningar att komma vidare och utvecklas i takt med tiden. Jag skulle verkligen rekommendera alla som har barn med samma behov som vårt, att välja en skola med liknande utformning.

– Inte för att det är en friskola, utan för att olika barn har olika behov och vi är alla stöpta i olika former och har olika förutsättningar och behov att ta in information och lära oss saker. Alla elever klarar inte av stressiga miljöer, med många elever i varje klass, stök, stim och stoj. Och det kan vi verkligen skriva under på som har fått två barn med helt olika behov gällande detta. Vi tog vinstlotten att denna skola fanns och dessutom i närheten där vi bor.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få