05 november 2021
Veckans PROFIL

Trygghet och studiero är frågor som mer och mer lyfts i skoldebatten och det finns alldeles för många skolor idag där det är stökigt på lektionerna och där lärarna inte har koll på läget. En viktig del av Nordic Internationals profil är ordning och reda så att alla elever har ro att lära sig så mycket de bara kan. För att få veta mer om hur de arbetar, och hur konceptet konkret fungerar, för elever, lärare och föräldrar, kontaktade vi Sara Kuseta, rektor vid Nordic International School i Kalmar.

 

Skolan är lärarnas men också elevernas arbetsplats – hur jobbar ni för att skapa trygghet och studiero? 

– Vi har en tydlig plan med väl utvalda aktiviteter under året för att skapa en bra sammanhållning på skolan. Nu under hösten har vi t.ex. en kurator i biblioteket för att erbjuda en lugn rast för elever som behöver dra sig undan.

– I varje klass på skolan har vi ett värdegrundsarbete som äger rum varannan vecka och de har exempelvis arbetat utifrån två teaterföreställningar i årskurserna 7 och 8: Komma ut (om att leva som HBTQ-person)  och #Snygg#snyggare#utbränd (om psykisk ohälsa i kombination med sociala medier). Vi har ett trygghetsråd och ett elevråd som träffas en gång i månaden och har fler aktiviteter som väntar som vi inte genomfört än. Vi coachar våra elever i hur de ska hantera och bemöta olika känslor och konflikter. Detta arbete är en stor del i skolans elevhälsoarbete.

– Lärarna fokuserar på det de gör bäst, det vill säga undervisning. Det finns en tydlig start på lektionen och ett tydligt avslut. Inget från rasten får lov att följa med in på lektion. På våra skolor arbetar vi med konfliktlösning utanför klassrummet. Elever har, enligt skollag, rätt till sina undervisningstimmar och för att allt har sin tid och plats.

Vi löser inte konflikter i klassrummet då en konflikt mellan ”Sara” och ”Alex” inte ska ta tid från undervisningen, men också för att det inte berör hela klassen.

Förväntningar har visat sig betyda mycket för elevernas resultat. Hur arbetar ni med det här?

– När en elev blivit antagen träffas vi på ett one-to-one möte. Under mötet går jag som rektor igenom vad skolan står för. Jag går igenom vilka förväntningar de har rätt att ha på oss, vilka förväntningar som vi har på föräldrarna och vilka förväntningar vi har på eleverna.

– Vi arbetar med tydligt ledarskap med formativ feedback från lärare till elever. Undervisning är lärarledd med en tydlig lektionsstruktur och vi går även igenom studieteknik med eleverna.

– Jag skickar ut ett informationsbrev varje vecka för att redogöra för veckan som gått. Så istället för skolråd två ggr/termin har jag valt denna kommunikationsväg som då sker varje vecka vilket är oerhört uppskattat av föräldrarna. På så sätt får vi ett gott samarbete.

Vad är annorlunda med Nordic Internationals koncept? Vad gör skolan attraktiv? Vilka väljer din skola?

De elever som söker sig till oss vill ha just vår specifika profil med tre tydliga områden:

Ordning och reda: Eftersom vi är tydliga med vilka förväntningar vi har på eleverna och att det finns konsekvenser om man bryter mot skolans regler så får vi studiero och mer tid till kunskapsinhämtning.

Uniformen: eleverna slipper ha ångest inför sitt klädval varje morgon och de slipper kommentarer om sin klädstil.

Engelskan: Många elever är intresserade av oss för att vi har en internationell inriktning.

Du har även jobbat inom kommunal skola, vad är det för skillnad mellan att jobba i en kommunal skola och hos en fristående huvudman? Är det svårare att ha en kommunal huvudman?

– Det är lättare och snabbare till beslut som rektor på en friskola då styrkedjan ser annorlunda ut. Vi har en fastställd budget, men den kan justeras utifrån hur behoven ser ut på skolan i samband med prognos.

– Fyra gånger om året har vi en kvalitetsuppföljning då huvudmannen får ta del av vilka utmaningar skolan har. På så sätt är det enkelt att anpassa verksamheten snabbt utifrån vilka behov skolan har.

– Anställningsprocessen är också bättre då vi har upp till tre intervjuer med varje lärare som söker sig till oss och vi inleder alltid med en provanställning innan vi tillsvidareanställer. Det ger mig som rektor, och den nya läraren, en möjlighet att se om läraren ifråga är rätt man på rätt plats.

Nordic International School startades för att erbjuda elever en skola där de får förutsättningar att prestera utifrån sin fulla potential. Skolorna finns i Kalmar, Karlstad, Norrköping, Trollhättan och Växjö.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få