13 oktober 2021

Som skoljurister kan vi se att dagens debatt om friskolor vilar på en okunskap om regelverket och praxis för beräkning av pengen för de elever som valt en friskola. Men vi är också bekymrade över det system som gäller. Vi önskar ett bättre sätt att beräkna skolpeng, som är tydligt och transparent och som både utgår från socioekonomiska förutsättningar och den enskilde elevens behov och säkrar likvärdigheten för eleverna – oavsett vilken skolhuvudman de valt, skriver Gudrun Rendling, Förbundsjurist, Friskolornas riksförbund, Eva Andersson, School Lawyer, Internationella engelska skolan och Jonas Nordström, Chefsjurist, AcadeMedia AB i Dagens Juridik

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter

Debatt: Kommunpolitiker är också skolhuvudmän

09 juni 2023

När vi gjorde en sammanställning av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visade det sig att det finns 113 kommunala grundskolor där över 30