Friskolors villkor är felaktigt beskrivna

Som skoljurister kan vi se att dagens debatt om friskolor vilar på en okunskap om regelverket och praxis för beräkning av pengen för de elever som valt en friskola. Men vi är också bekymrade över det system som gäller. Vi önskar ett bättre sätt att beräkna skolpeng, som är tydligt och transparent och som både utgår från socioekonomiska förutsättningar och den enskilde elevens behov och säkrar likvärdigheten för eleverna – oavsett vilken skolhuvudman de valt, skriver Gudrun Rendling, Förbundsjurist, Friskolornas riksförbund, Eva Andersson, School Lawyer, Internationella engelska skolan och Jonas Nordström, Chefsjurist, AcadeMedia AB i Dagens Juridik