Jag hoppas vi kan enas om att dagens system är för snårigt

Denna tekniska diskussion gör sig förvisso dåligt på debattsidor. Men det är viktiga frågor som handlar om den enskilde elevens rätt. Att bli sedd som en individ och inte som grupp. Det är också viktiga frågor för alla de små som stora friskolor som jag representerar, skriver Sofia Larsen i en replik i Skolvärlden.