Vänsterpartiet gör eleverna en stor otjänst

Det viktiga är att skolan fungerar. Det finns goda exempel på sådana skolor bland såväl kommunala som fristående huvudmän. Låt oss få fler sådana, oavsett vem som driver dem, skriver Anita Westerberg, grundare av Hudikskolan och Hudikgymnasiet, Marie-Louise Ek, skolchef på Malmö Montessoriskola och Tomas Harrysson, grundare av Virestads friskola i SvD. Läs hela debattartikeln.