Sänkt skolpeng skulle straffa friskoleelever

Omkring 400 000 elever har redan valt en friskola. En sänkt skolpeng för friskoleelever skulle bestraffa dem och underkänna deras val. Detta vore både olyckligt och respektlöst. Det skriver skriver Sofia Larsen, ordförande Friskolornas riksförbund, Marie Pilfalk, vice ordförande Friskolornas riksförbund och Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega tjänsteföretagen i Aftonbladet idag. Läs hela debattartikel här.

Fotmontage: Aftonbladet och GETTY