Stefan Koskinen ny ledamot i förbundsstyrelsen

 

Vi fortsätter att presentera de nya ansiktena som valdes in i Friskolornas riksförbunds styrelse på årsmötet i april. Denna tur har vi kommit till Stefan Koskinen som till vardags arbetar som förbundsdirektör för Tjänsteföretagen och arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

 

Stefan Koskinen, varför tycker du att friskolor är viktiga?

– Tyvärr, är det allt för få som idag kommer ihåg hur Sverige såg ut på 1980-talet när man inte kunde välja skola. Det enda sättet att byta skola var att familjen flyttade. En kommunal rektor i min dåvarande hemkommun krävde att lärare som hade sina barn i en av de första nystartade Waldorfskolorna skulle sparkas. Dessa lärare ansågs nämligen vara illojala mot det svenska skolsystemet. Friskolereformen skapade valfrihet och mångfald och inte minst flyttades makt från stat och kommun till föräldrar och barn. Det är det som nu ifrågasätts av dom som vill vrida klockan tillbaka.

 

Du tar själv upp de politiska krafter som vill se en begränsad valfrihet. Flera av de politiska förslag som idag ligger på bordet pekar ju i den riktningen. Vad säger du om dagens politiska diskussion och de förslag som diskuteras på skolområdet?

– De säger mer om politikens oförmåga att lösa samhällets verkliga problem. Diskussionen borde handla om utanförskapsområden, kommunala skolor som inte fungera, elever som varken klarar grundskolan eller gymnasiet, en skola som inte mäter och utvärderar kunskap, en ökande långtidsarbetslöshet och i förlängningen brottslighet och gängkriminalitet. De politiker som nu står helt handfallna inför Sveriges verkliga utmaningar väljer den enklaste vägen bort från problemen – producera långa meningslösa utredning och rikta skulden mot friskolorna.

 

Du arbetar ju till vardags för Almega. Vad tror du att just du kan bidra med i styrelsen?

– Jag tror att hela näringslivet och alla näringslivets organisationer behöver jobba tillsammans med Friskolornas Riksförbund för att förbättra den svenska skolan. Det måste bli ett slut med att använda skolan som ett politiskt slagträ för att slå varandra i huvudet med. Nu behövs fakta och dialog om problemen ska kunna åtgärdas. Jag hoppas att jag på något sätt kan bidra till att det blir så och för näringslivet handlar det om framtidens kompetensförsörjning.

 

Är det något du särskilt ser fram emot i ditt nya uppdrag?

– Allt. Och det ska bli särskilt roligt att få delta i alla spännande diskussioner.