30 april 2021

I tisdags, 27 april, valdes Sofia Larsen till ny ordförande för Friskolornas riksförbund. Vi bad henne berätta mer om sin syn på friskolor och den livliga skoldebatten.

Varför är friskolor viktiga?
– Friskolorna utgör idag en grundbult i det svenska skol- och utbildningssystemet och alla som jobbar i friskolor ska känna en stolthet över att vara en så viktig del av just utbildningen och dess utveckling. Fler och fler föräldrar och elever väljer en friskola och idag är det så många som var femte elev som går i en fristående verksamhet. Valfriheten har därmed blivit en naturlig del. Valfriheten är även en av garanterna för att många av dagens unga ska kunna bryta bostadssegregationen.

Nu ligger flera politiska förslag inom skolområdet på bordet, vad kan de leda till?
– Om förslagen som helhet genomförs innebär det att flera av våra medlemmar kommer att få mycket svårt att fortsätta driva sina skolor. Det hotar i sig valfriheten och föräldrar och elever kommer att få allt färre alternativ att välja emellan. Det är svårt att förstå varför de skarpa förslagen ligger på regeringens bord. I ett läge där vi har stora utmaningar inom svensk välfärd borde man vilja att fler är med och bidrar och hjälps åt, inte färre. Jag har även svårt att se att varken föräldrar eller lokalpolitiker vill gå tillbaka till systemet där närmaste skola är alternativet och att endast de som har råd att välja skola kan göra det. Vi ska värna det svenska systemet där varken plånbok eller bagrund spelar roll för valet av skola.

Vad kan förbundet och medlemmarna göra i det här läget?
– När tonläget i debatten är så högt måste vi i förbundet samla våra gemensamma krafter för att se till att diskussionen handlar om vad som egentligen är viktig. Nämligen den utbildning och den verksamhet som sker på våra förskolor och skolor varje dag. Det är innehållet i skolan som är viktigt och då handlar det om kvalitet och ledarskap – inte system.

Men inriktningen i debatten handlar inte särskilt mycket om kvalitet och ledarskap, vad säger du om det?
– Om inte politiken orkar eller vill diskutera detta bör vi göra det på ett konstruktivt sätt. Lyfta många goda exempel och påverka debatten åt rätt håll.

Är det något du särskilt ser fram emot i ditt nya uppdrag?
– Jag ser fram emot att gemensamt driva och lyfta våra viktiga frågor. Som sagt, vi är en stor del av vårt svenska utbildningssystem och det ska vi vara väldigt stolta över!

 

Sofia Larsen var riksdagsledamot för Centerpartiet under åren 1998-2010 och var  även ordförande i utbildningsutskottet. Sedan dess har hon varit segmentschef på AcadeMedia samt ordförande för fackförbundet Jusek. I dag är hon chef över avdelningen kommunikation och samverkan vid Örebro universitet.

Foto: Ulla-Carin Ekblom

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få