På Karlslundsskolan i Örebro är rörelse en naturlig del av skoldagen. Skolan är en certifierad generation Pepp-skola vilket innebär att man tar hänsyn till skolmaten och främjar rörelse på en mängd sätt. Hör mer om detta och om ”extra-idrott” som skolan erbjuder när Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund, intervjuar Andreas Levi, skolchef, och Sara Grundel, lärare.

Vd intervjuar Tom Callahan, Futuraskolan

28 maj 2024

Tom Callahan, vd på Futuraskolan, intervjuas av Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, om kunskapsresultat, elevhälsa och Futuraskolans egen Master

Intervju med Johanna Karlsson, rektor Vrena friskola

26 mars 2024

Hur är det egentligen att driva en mindre, kooperativt ägd skola en bit från närmaste större tätort? En styrka är

Vd intervjuar Malin Nordesjö, Tisenhultgruppen

19 februari 2024

Malin Nordesjö är ägare och vd på Tisenhultgruppen, som bland annat driver Futuraskolorna. Här intervjuas hon av Ulla Hamilton, vd

Vd intervjuar Johan Kyllerman, Atvexa

05 februari 2024

I VD intervjuar möter Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, denna gång Johan Kyllerman, vd på Sveriges tredje största friskolekoncern,