Ställ andra krav om ni vill ha fler små friskolor, politiker

De regelskärpningar och tuffare krav som har koncerner som sitt mål i retoriken försvårar i praktiken mest för de små friskolorna. Det skriver Friskolornas Riksförbunds Ulla Hamilton i Dagens samhälle. Läs hela debattartikeln här.