Låt oss nyansera bilden av ersättningen till friskolorna

När 85 procent ersättning till friskolorna gällde var det även tillåtet med elevavgifter, men jag antar att avgifter inte ingår i förslaget från dem som vill återinföra den gamla ordningen. Varför ska en elev straffas genom att få lägre skolpeng bara just för hen väljer en friskola, skriver Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamiltoni Dagens Samhälle idag.

Läs hela debattartikeln här.