Kvoter och sänkt skolpeng inskränker skolvalet

En sänkt skolpeng till friskolorna påverkar förutsättningarna att driva friskola. Något som i sin tur påverkar skolvalet – om utbudet minskar blir alternativen färre, skriver Ulla Hamilton idag i Altinget.

 

Läs hela repliken här.