Gustav Blix om rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar”

Gustav Blix har på uppdrag av Friskolornas riksförbund skrivit rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra”. Rapporten visar på de gemensamma drag de skolhuvudmän som lyckas har och vad som är typiskt för de som misslyckas med sitt uppdrag att lämna ifrån sig elever som har behörighet till gymnasiet.

Ladda ned rapporten här.