Eleverna får betala priset för regeringens kortsiktighet

Regeringen har inga planer på att utnyttja de nyvunna erfarenheterna av fjärr- och distansundervisning  under coronakrisen, trots att undervisningen kan bidra till att lösa några av skolans stora utmaningar: lärarbristen och ”hemmasittarna”. läs debattartikeln av Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund och Per-Arne Andersson SKR i Dagens Samhälle här.