Nationell benchmarkingstudie om effektiviteten inom svensk grundskola

SVENSKT NÄRINGSLIV | PWC har på uppdrag av Svenskt Näringsliv skrivit en rapport där en metod för att utvärdera effektiviteten i skolan utvecklats. Rapporten studerar både effektivitet i nuläget och hur kommuner har förändrats över tid. Metoden appliceras även på Kunskapsskolan. I rapporten görs även en genomgång av vad som kännetecknar de effektiva kommunerna och Kunskapsskolan.

Effektiviteten varierar inom skolområdet mellan Sveriges kommuner. Vissa kommuner lyckas väsentligt bättre både vad gäller elevernas resultat och kostnader för skolan. Ett viktigt första steg för att förbättra skolan skulle kunna vara att lära av de bästa kommunerna i Sverige.

Rapporten studerar både effektivitet i nuläget och hur kommuner har förändrats över tid. Metoden appliceras även på Kunskapsskolan. I rapporten görs även en genomgång av vad som kännetecknar de effektiva kommunerna och Kunskapsskolan.

Ladda ner rapporten hos Svenskt Näringsliv (nytt fönster)