Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över bland annat behörighets- och legitimationsreglerna, hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrket kan säkras, karriärvägsreformen och lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över bland annat behörighets- och legitimationsreglerna, hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrket kan säkras, karriärvägsreformen och lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.

Friskolornas riksförbund har framfört synpunkter på bland annat att utredningen ska se över om undantagen från krav på legitimation i modersmålsundervisning och yrkesämnen ska tas bort. Anledningen till synpunkten är den akuta lärarbristen som förväntas kvarstå under lång tid och att det då är fel väg att gå att ytterligare begränsa möjligheterna att anställa sådana lärare genom högre behörighetskrav. 

Utredningen ska delredovisas senast den 1 juni 2017 och slutredovisas senast den 1 december 2017. Leder utredningen gör Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet samt ledamot i Skolkommissionen.

Till utredningens direktiv (regeringen.se, nytt fönster)

 

Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Frans Björnsson om högskolerapport: ”Utmaningar med metoden”

04 april 2024

Frans Björnsson, på skolinformations och jämförelsetjänsten Ednia.se, berättar vad han tänker om Skolverkets och Universitetskanslerämbetets rapport ”Till högskolan från gymnasieskolan”.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Seminarium: Presterar friskolornas elever sämre på högskolan?

21 mars 2024

 Rapporten Till högskolan från gymnasieskolan, om hur studenter presterar på högskolestudier efter gymnasiet, har fått stor uppmärksamhet i media. Bilden