Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över bland annat behörighets- och legitimationsreglerna, hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrket kan säkras, karriärvägsreformen och lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över bland annat behörighets- och legitimationsreglerna, hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrket kan säkras, karriärvägsreformen och lärares och rektorers administrativa arbetsbörda.

Friskolornas riksförbund har framfört synpunkter på bland annat att utredningen ska se över om undantagen från krav på legitimation i modersmålsundervisning och yrkesämnen ska tas bort. Anledningen till synpunkten är den akuta lärarbristen som förväntas kvarstå under lång tid och att det då är fel väg att gå att ytterligare begränsa möjligheterna att anställa sådana lärare genom högre behörighetskrav. 

Utredningen ska delredovisas senast den 1 juni 2017 och slutredovisas senast den 1 december 2017. Leder utredningen gör Björn Åstrand, dekan för lärarutbildningen vid Karlstads universitet samt ledamot i Skolkommissionen.

Till utredningens direktiv (regeringen.se, nytt fönster)

 

Vesna Prekopic: Så behöver skolan jobba mot brott

20 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? På onsdagsmorgonen den 20

Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Frukostseminarium – ”Skolan som brottsplats” 20 september

07 september 2023

Nära hälften av eleverna har utsatts för brott. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för misshandel och sexuella kränkningar, den näst

Folkhälsomyndigheten: Så mår Sveriges unga

23 augusti 2023

Hur mår eleverna? Det var temat för ett frukostseminarium hos Friskolornas riksförbund onsdagen den 23 augusti 2023. Medverkade gjorde bland