Fristående förskolor och skolor har nöjdast barn, elever och föräldrar. Det visar Svenskt Kvalitetsindex i branschmätningen Samhällsservice 2015 som publicerades idag (3/11).

Föräldrar med barn i förskolor i privat regi ger framförallt högre betyg när det gäller förskolans resurser, hur förskolan står sig i konkurrensen och maten som serveras på förskolan.

Även bland föräldrar med barn i grundskola är en av de främsta skillnaderna mellan driftsformerna hur man upplever skolans resurser. Även rektorns ledning och graden av innovation och nytänkande är bättre.

För gymnasieleverna gäller de största skillnaderna i upplevelsen mellan privat och kommunal regi rektors ledning av skolan och lärares kompetens till friskolornas fördel.

Ladda ner hela rapporten hos Svenskt Kvalitetsindex (pdf, nytt fönster)

 

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega