Friskolor har nöjdast elever och föräldrar

Fristående förskolor och skolor har nöjdast barn, elever och föräldrar. Det visar Svenskt Kvalitetsindex i branschmätningen Samhällsservice 2015 som publicerades idag (3/11).

Föräldrar med barn i förskolor i privat regi ger framförallt högre betyg när det gäller förskolans resurser, hur förskolan står sig i konkurrensen och maten som serveras på förskolan.

Även bland föräldrar med barn i grundskola är en av de främsta skillnaderna mellan driftsformerna hur man upplever skolans resurser. Även rektorns ledning och graden av innovation och nytänkande är bättre.

För gymnasieleverna gäller de största skillnaderna i upplevelsen mellan privat och kommunal regi rektors ledning av skolan och lärares kompetens till friskolornas fördel.

Ladda ner hela rapporten hos Svenskt Kvalitetsindex (pdf, nytt fönster)