Om entreprenad i grundskolan – möjligheten att köpa undervisningstimmar av kommunen eller annan friskola

Om en skolhuvudman uppdrar åt någon annat att utföra vissa tjänster för skolans räkning är det en entreprenad. Entreprenad är möjligt på många områden inom skolområdet, men när det gäller undervisning finns starka begränsningar i lagstiftningen för grund- och grundsärskola. För gymnasieskolan gäller andra bestämmelser, där finns större möjligheter till entreprenad i karaktärsämnen, men det berörs inte vidare här.