Andel behöriga – elever med svensk bakgrund

12 oktober 2020

Elevernas bakgrund

30 september 2020

26 procent av eleverna i fristående grundskolor hade utländsk bakgrund 2018/19. I kommunala grundskolor var motsvarande siffra 25 procent. I