30 september 2020

26 procent av eleverna i fristående grundskolor hade utländsk bakgrund 2018/19. I kommunala grundskolor var motsvarande siffra 25 procent. I fristående gymnasieskolor hade 32 procent av eleverna utländsk bakgrund, i kommunala skolor 33 procent. Motsvarande siffra för landstingsdrivna skolor är 5 procent.

Skillnaderna i elevernas socioekonomiska bakgrund minskar mellan fristående och kommunala grundskolor. Allt fler elever har föräldrar med eftergymnasial utbildning. I grundskolan har 69 procent av eleverna i fristående skolor föräldrar med eftergymnasial utbildning. I kommunala grundskolor är motsvarande siffra 57 procent. I gymnasieskolan har 52 procent av eleverna som går i fristående skolor högutbildade föräldrar, 49 procent i kommunala skolor. I landstingsdrivna gymnasieskolor har 43 procent av eleverna högutbildade föräldrar.

 

I kommunala grundskolor är 28,1 procent av eleverna berättigade till undervisning i modersmål, i fristående skolor 24,7 procent. 17,7 procent av eleverna i fristående grundskolor deltar i undervisning i modersmål. Det är 68 procent av de som är berättigade. I kommunala skolor deltar 16,5 procent av eleverna, det är 58 procent av de som är berättigade.

Andelen elever med särskilt stöd (som har ett upprättat åtgärdsprogram) är i fristående skolor 5,1 procent och i kommunala skolor 5,3 procent. Samtidigt är det en större andel av eleverna i fristående skolor som har en mer enskild undervisning.

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega