”Behöver inte motivera barn att lära”

31 maj 2023

Skolavslutning och slutbetygen nalkas. Vid middagsbord runt om i Sverige kommer föräldrar att ställas inför ett av de jobbigare samtal