21 mars 2022

Med anledning av kriget i Ukraina samlar vi här information från myndigheterna

Nu kan även friskolor som har kö ta emot nyanlända elever

Förbundets skrivelse till regeringen om att återinföra regelverket om särskild kvot för nyanlända elever har gett resultat. En ny förordning har beslutats på grund av kriget i Ukraina och det är nu möjligt för fristående skolor att avsätta platser för elever som varit bosatta i landet kortare tid än två år. Friskolor som har kö får alltså möjlighet att bistå i mottagandet av elever från och med den 11 april och förordningen gäller t o m den 30 juni 2023.

Skolministern säger i pressmeddelandet i anslutning till beslutet ”När regeringen nu gjort de författningsmässiga förändringar som krävts, förväntar vi oss att enskilda huvudmän tar sin del av ansvaret. Ett ordnat och fungerande mottagande är bara möjligt om hela skolväsendet tar ansvar. ” Låt oss visa henne att friskolorna är beredda, skicka in en anmälan enligt nedan.

I korthet vad som gäller:

– Kvoten kan tillämpas för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

– Huvudmannen beslutar om hur många platser som kan avsättas

Antalet platser får dock inte vara fler än fem procent av det högsta antalet elever som huvudmannen har beslutat att skolan har möjlighet att ge utbildning med bibehållen god kvalitet under det aktuella läsåret.

– Anmälan måste göras till Skolinspektionen varje läsår på en särskild blankett.

– Kommunen där skolan finns ska informeras.

– Tydlig information ska ges till alla som står i kö och andra sökanden till skolan.

Det är viktigt att ta del av Skolinspektionens information där anmälningsblanketten nu har gjorts tillgänglig. Håll också utkik efter annan information som kan läggas ut inom den närmsta tiden, t ex frågor och svar. https://www.skolinspektionen.se/tillstand/sarskild-kvot-for-nyanlanda/

Vi rekommenderar er även att läsa vår tidigare information från 2016 då kvoten infördes första gången. Här berättar vi mer om reglerna och vad man behöver tänka på. 

Bra information om utbildning för nyanlända elever och om den särskilda kvoten finns också på Skolverkets webb.

Välja förskoleklass och grundskola eller grundsärskola – Skolverket

Nyanlända barn och elever från Ukraina – Skolverket

Natur & Kultur bjuder på sina Ukrainska läromedel nu – de går att ladda ner gratis.

Natur & Kultur har samlat ett urval av de viktigaste läromedlen för elever i grundskolan så att de elever som antingen befinner sig på flykt eller som just har anlänt till en skola i Sverige ska kunna upprätthålla fortsatt skolundervisning. Det ukrainska läromedelsförlaget Ranok Publishing House har givit Natur och Kultur tillstånd att dela med sig av läromedlen gratis.

Läs mer på deras webbplats.https://www.nok.se/ukrainskalaromedel?fbclid=IwAR39afGVxVX8ARxjQdVHJSx-6mtZTGxfKApPiU-EqTIhFoPZosLJZu-mUIc

Hur pratar du med elever och barn om kriget

Barn och unga påverkas precis som alla andra av det som sker i omvärlden. De hör och ser bilder och kan i många fall känna oro. En del barn vill kanske inte tänka på krig eller hot om kring och undviker därför att prata om det. Det är därför viktigt att låta barns frågor styra samtalet.

Skolverket har samlat stödmaterial för hur du kan prata med barn och elever.

Återinför möjligheten till kvot för nyanlända i fristående skolor

Friskolornas riksförbund skickade 1 mars en skrivelse  till skolministern mot bakgrund av de förfärliga händelser som nu sker i Ukraina. Våra medlemmar vill bidra om det visar sig att många barn i skolåldern tvingas att fly, tillsammans med sin familj, för att undgå Rysslands förfärliga angrepp på Ukraina och dess befolkning.

Läs hela skrivelsen på Friskolebloggen

 

Nej, Magdalena Andersson, koncernerna har inte makten

19 april 2024

Det är föräldrar och elever som sitter på den. På torsdagen gjorde Magdalena Andersson (S) ett utspel där partiet krävde

Nu kommer ett förslag om Insynslag

17 april 2024

Imorgon torsdag ska enligt uppgift i media, utredaren Ulrika Geijer överlämna Slutbetänkande av Skolinformationsutredningen till skolminister Lotta Edholm. Utredningen har

Från tjat till framtidsdrömmar

17 april 2024

Studievägledning motiverar IES Liljeholmens elever ”Vad tycker jag är roligt? Vad vill jag göra i framtiden?” De frågorna försöker Internationella

Vi anmäler Göteborgs kommun till Skolinspektionen

16 april 2024

Jag har tidigare skrivit om det uppseendeväckande beslut som Grundskolenämnden i Göteborg tog i slutet av mars 2024. Ett beslut