Vd intervjuar Anna Sörelius Nordenborg om kö och friskolor


Lyssna på vad Internationella Engelska Skolans vd tycker om kösystemet för friskolor.